Bidprentjes

Op de website van de SGWT vindt u een index van onze collectie van circa 26.500 bidprentjes.Deze index bevat naast een uniek bidprentjesnummer o.a. de familienaam, datum- en plaats van overlijden, datum en plaats begraven/gecremeerd, leeftijd, naam van partner.

De collectie bidprentjes van wijlen de heer drs W.J.JE. Berns is onderdeel  van het  totale bestand 

Om naar de index te gaan: Klik hier  U kunt eventueel de originelen van het bidprentje inzien bij het Stadsarchief Enschede.

Verder is een een collectie rouwbbrieven uit Usselo in te zien Klik daarvoor hier

Op de rouwbrief index pagina kunt op naam zoeken. Als u de naam gevonden hebt klikt in het rechtervak op de desbetreffende naam en zal de rouwbrief zichtbaar worden.