Interessant boek over de geschiedenis van Twente verschenen.

Twente kent een heel eigen geschiedenis. Langer dan andere delen van ons land had het te lijden onder het geweld van de Tachtigjarige Oorlog. Protestanten en katholieken stonden tot aan het begin van de negentiende eeuw lijnrecht tegenover elkaar. Op het platteland, waar de adel lang heer en meester was, wist een in omvang groeiende bevolking te overleven door een combinatie van landbouw en textielnijverheid. In de vele stadjes was migratie vaak de enige uitweg uit de armoede. Na de scheiding tussen Nederland en België in 1830 werd de katoennijverheid steeds belangrijker. In 1870 was Twente uitgegroeid tot hét textielcentrum van ons land. In dit boek beschrijft de auteur hoe deze ontwikkelingen het leven van de Twentenaren hebben getekend. Cor Trompetter (1956) studeerde filosofie en geschiedenis en heeft diverse publicaties over Twente op zijn naam staan.

Vanaf 3 november is het boek o.a. bij Boekhandel Broekhuis verkrijgbaar.

SGWT: oproep

Door: Jan Oude Munnink

Dankzij de medewerking van Niels Bakker , archivaris van het gemeentearchief Oldenzaal, heeft de SGWT een aantal boeken in bruikleen gekregen om de transcriberen. Het handelt daarbij om de inkomsten  en uitgaven   van de Sint Plechelmuskerk in Oldenzaal. Bij de inkomsten horen o.a. de opbrengsten uit  begrafenissen uit de periode 1712-1781 In de regio Twente zijn er  maar heel weinig van dit type boeken bewaard gebleven. Daarbij komt nog eens dat de geregistreerde uit een veel groter gebied komen dan de stad Oldenzaal.  Doden uit bij voorbeeld uit het Gericht  Oldenzaal zoals uit o.a. Lutte,Weerselo, Dulder, Volte, Rossum, Gammelke en Deurningen begraven in Oldenzaal, veelal naast de kerk. Een unieke kans, die de SGWT niet wilde laten schieten.

De SGWT hoopt met de transcriptie een belangrijke aanvulling te kunnen realiseren. Eerst zullen er opnames gemaakt moeten worden van de originelen. Daarna volgt het transcriberen en dat wordt een hele klus. Maar we willen gebruik maken van het principe: vele handen maken licht werk. We zoeken dus naar veel handen na de fase van het fotograferen. Als u denkt  dat u een  kleine of grotere bijdrage wilt leveren aan deze transcriptie dan kun u zich nu al aanmelden via janoudemunnink@gmail. Com

U wordt dan van de voortgang op de hoogt gehouden.

 

Cursussen

Er zijn op dit moment geen cursussen gepland