09 Enschede

 

Deze Cd-rom bevat transcripties van historische bronnen in PDF-formaat, die betrekking hebben op de gebieden van het voormalige stadgericht en richterambt Enschede.
Bij de grote brand van 1862 zijn veel kerkboeken verloren gegaan. Daarom zijn op deze CD/DVD
geen DTB-bestanden opgenomen.

Reconstructie RK doop- en trouwboek

Omdat er uit deze periode geen RK-boeken aanwezig zijn, is een reconstructie gemaakt van het RKdoop- en doodboek van Enschede/Lonneker vóór 1812 m.b.v. extracten uit de huwelijksbijlagen.
Hierbij zijn de resultaten in diverse sorteringen weergegeven

Varia

 • Enschede Burgerboek
 • Enschede Burgerboek 1748
 • Enschede Stad Volkstelling 1748
 • Enschede Stad en Gericht Volkstelling 1795
 • Enschede Registre Civique 1811
 • Enschede Militie RK Geboren 1788-1793
 • Enschede Index Notarissen 1812 – 1835
 • Markeboek Eschmarke 1455-1845
 • Markeboek Lonneker 1545-1751
 • Enschede Gericht verpondingboek 1733
 • Enschede Gericht verpondingboek 1790

 
Het Registre Civique is een lijst uit 1811 met namen van mannen die gerechtigd waren om een soort gemeenteraad te kiezen.
Het markeboek van Lonneker bevat de verslagen van de gehouden marke-vergaderingen en de diverse taxaties van de gronden. Ook zijn er kopieën van verslagen opgenomen, die de secretaris
van het marke-bestuur in de 17e en 18e eeuw heeft gemaakt. (212 p.)
Het markeboek van de Eschmarke bevat transcriptie en register van de boeken van de Eschmarke gelegen in de huidige gemeente Enschede over de jaren 1455 – 1845. (345 p.)

 

U kunt de Cd bestellen d.m.v. van het bestelformulier dat u vindt onder het tabblad Bestellen

(versie 20201231)