15 Volkstelling 1795

Inleiding

 

De transcriptie van de Volkstelling 1795 in de regio Twente heeft veel voeten in aarde gehad. Dankzij een groot aantal vrijwilligers en toezeggingen van zowel privé personen als van historische verenigingen is er toch een product tot stand gekomen waar best een beetje trots in naar voren mag komen.
De Volkstelling 1795 had niet alleen als doel om er achter te komen hoeveel mensen er in een gebied c.q. Nederland woonden, maar het hoofddoel volgens de omschrijving is om informatie te verkrijgen voor de nieuwe kiesdistricten in de Bataafse Republiek. De resultaten zouden worden gebruikt voor de eerste algemene verkiezing van de nationale vertegenwoordiging in Nederland. U kunt dit ook opvatten als een eerste aanzet tot een democratische volksvertegenwoordiging.

Vanzelfsprekend is ook bij deze transcriptie gecontroleerd en zijn zeker minder goed leesbare afbeeldingen extra gecontroleerd. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Bij de transcriptie is er vanuit gegaan dat het genoteerde letterlijk is overgenomen. M.a.w. er is niet geïnterpreteerd en ook is er niet uitgegaan van vergissingen of een foutieve schrijfwijze van bijvoorbeeld namen of beroepen.

De indeling van de Volkstelling 1795 van et Richterambt Twente e.o is gerubriceerd in mappen. Via Adobereader kunt u de inhoud van de bestanden raadplegen. Ook kunt u met dit programma de zoekfunctie inschakelen

Een enkele kaart is bijgevoegd. Meerdere kaarten kunt u vinden en downloaden via de website “Overijssel in kaart”.
Een eerder In Twente Genealogisch verschenen artikel over de gemeentegrenzen kan u soms bij het zoeken helpen. In 1795 was er sprake van een beperkt aantal steden en een groot aantal marken. Door de gemeentelijke indelingen en herindelingen is er sinds de negentiende eeuw veel veranderd. Voor degenen die misschien wat minder bekend zijn met de Twentse geschiedenis een voorbeeld van het oorspronkelijke richterambt Kedingen. Kedingen omvatte twee kwartieren , namelijk dat van Rijsen en dat van Goor. Het Rijssense kwartier werd gevormd door de stad Rijssen ,Elsen,Enter, Hoge Hexel, Notter en Zuna, Rectum, Wierden en Ypelo. Het Goorse kwartier bestond uit: het kerspel Goor en Herike, Markelo en Stokkum. Dit grote richterambt is op de cd in diverse onderdelen gesplitst.

De Cd-rom is te lezen met Adobe-Reader. Als u dit programma niet hebt kunt u het gratis downloaden vanaf de website www.adobe.nl. Zie ook de desbetreffende tekst op de Cd-rom.

U kunt de Cd bestellen d.m.v. van het bestelformulier dat u vindt onder het tabblad Bestellen

Op de CD  staan bij het gericht Ootmarsum  helaas de gegevens van Denekamp Dorp en boerschap niet vermeld. Indien u deze CD hebt aangeschaft kunt deze gegevens nu als nog  via de website downloaden. Klik daarvoor hier.

Tevens is gebleken dat het bestand van de volkstelling Almelo Stad niet altijd goed te lezen is. De verbeterde versie kunt u hier downloaden. Klik daarvoor hier